Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Weryfikacja, opinie, nagrody

2021-08-25

Rezystancyjne mostki zrównoważone są stosowane we wszystkich produkowanych przyrządach pomiarowych tybo.

Patenty i weryfikacja naukowa technologii tybo

Nasze nowe struktury rezystancyjnych mostków zrównoważonych poddawano weryfikacji.
O ich innowacyjności świadczą uzyskane patenty:

 • paatent nr 146539, p.t.: "Sposób pomiaru rezystancji i układ do pomiaru rezystancji."
 • patent nr 177467, p.t.: "Sposób pomiaru zmian rezystancji i układ do pomiaru zmian rezystancji."
 • patent nr 224988, p.t.: "Układ aktywnego mostka zrównoważonego oraz sposób pomiaru wielkości elektrycznych z wykorzystaniem układu aktywnego mostka zrównoważonego."
Poddano je także weryfikacji naukowej. Opublikowano na ich temat wiele artykułów naukowych i napisano kilka prac magisterskich.
Twórca mostków obronił rozprawę doktorską p.t.: "Analogowo-cyfrowe zrównoważone mostki rezystancyjne".

opinie użytkowników n.t. produktów tybo

Narzędzia pomiarowe z "mostkami tybo" są wykorzystywane przez kilka tysięcy użytkowników. Stosowane są m.in. w przemyśle, laboratoriach i u administratorów budynków. Wśród użytkowników jest wiele znanych i uznanych laboratoriów, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych, które wyraziły swoje uznanie (opinie, wyniki badań). Są to m.in.:

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa w Warszawie
 • Instytut Energetyki, Laboratorium Aparatury Pomiarowej w Warszawie
 • Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Laboratorium Pomiarów Ciśnienia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie
 • Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • 2 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy
 • Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
 • ERG Zakład Usług Technicznych s.c., Akredytowane laboratorium wzorcujące

nagrody oraz wyróżnienia technologii i produktów:

Uznanie użytkowników oraz akceptację środowiska naukowego uzupełniają nagrody i wyróżnienia przyznawane na wystawach krajowych i zagranicznych:

 • złoty medal TAREL za miernik TB-Pt100-01 (1992r.)
 • złoty medal BRUSSELS-EUREKA za „mostek tybo-1” i jego wdrożenie - miernik TB-Pt100-01 (1993 r.)
 • złoty medal BRUSSELS-EUREKA za „mostek tybo-2” i jego wdrożenie - pierwszy mikromanometr serii TB-PS (1995 r.)
 • Nagroda NOT II stopnia w konkursie Mistrz Techniki: „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” za MOSTKI TYBO (2002 r.)
 • wyróżnienie w konkursie "Innowator Śląska 2016"
Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2021
pixel