Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Aktywny Mostek Zrównoważony

2021-04-20
Aktywny Mostek Zrównoważony

Aktywny Mostek Zrównoważony

W mostku zrównoważonym Wheatstone'a, dostrajany opornik (R4) zastąpiono szybkim źródłem prądowym, które wymusza rezystancję (R4A), równoważącą mostek.

W uzyskanym w ten sposób Aktywnym Mostku Zrównoważonym, wynik pomiaru jest wyliczany z warunku równowagi, na podstawie wartości prądu dostrojonego przez źródło prądowe, wymuszające rezystancję R4A.

Aktywny Mostek Zrównoważony może występować w wielu różnych konfiguracjach i ma wiele nowych, przydatnych właściwości metrologicznych.

W produkowanych przyrządach pomiarowych zastosowano układy przełączane, gdzie liczba przełączeń Nx daje wynik pomiaru w postaci cyfrowej, bez potrzeby dołączania przetwornika a/c. Wykorzystywane są cztery różne układy:

  1. do pomiaru małej rezystancji - umożliwia 4-przewodowe podłączenie rezystancji mierzonej, zastępuje 6-cio ramienny mostek Thomsona
  2. do pomiaru ilorazu rezystancji - proporcja rezystancji xR/R jest porównywana bezpośrednio z wzorcem w postaci proporcji czasów, co zapewnia wyjątkową dokładność pomiaru
  3. do pomiaru względnej zmiany rezystancji - względną zmianę rezystancji ΔR/R porównuje z wzorcem w postaci proporcji czasów. Wykorzystywany do dokładnego pomiaru ciśnień
  4. do pomiaru przyrostu rezystancji - umożliwia uzyskanie dużych rozdzielczości przy pomiarach w wąskich zakresach pomiarowych ΔR. Wykorzystywany do dokładnego pomiaru temperatury termorezystorem Pt100
Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2021
pixel