Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dokładność pomiaru

najwyższa
  • oferujemy narzędzia do dokładnych pomiarów rezystancji oraz tych wielkości, w których o dokładności pomiaru decyduje dokładność pomiaru rezystancji
  • mierzymy: małe rezystancje, iloraz rezystancji, a także rezystancje termorezystorów (pomiar temperatur) oraz względne zmiany rezystancji tensometrów (pomiar ciśnień)
  • pomiar w zrównoważonym mostku rezystancyjnym prądu stałego umożliwia najdokładniejszy pomiar rezystancji, ponieważ mierzona rezystancja jest porównywana bezpośrednio z rezystorami wzorcowymi. Pomiar jest niezależny od wpływu innych wielkości
stabilna temperaturowo
  • pomiar rezystancji w mostku zrównoważonym umożliwia kompensację temperaturową. Zwłaszcza pomiar ilorazu rezystancji (lub względnych zmian rezystancji) w Aktywnym Mostku Zrównoważonym zapewnia uniezależnienie pomiaru od zmian temperatury otoczenia.
  • pomiary w mostku tensometrycznym (pomiary ciśnień), pomimo bardzo dokładnego pomiaru względnych zmian rezystancji, wymagają korekty wpływu temperatury na charakterystykę tensometrów. Stosujemy wtedy bardzo dokładny pomiar temperatury sensora ciśnienia (dodatkowym Aktywnym Mostkiem Zrównoważonym) i cyfrowo korygujemy te zmiany. Nasze mikromanometry, także, są stabilne temperaturowo.
dokładność pomiaru narzędzi pomiarowych tybo
pixel